Om
Net4Mobility.

Logo_Net4Mobility.jpg

Net4Mobility bildades 2009 och är ett samarbete mellan Telenor och Tele2 för att bygga, äga och driva ett gemensamt mobilnät i Sverige.

Vi har vårt kontor i Kista, Stockholm. Vårt fokus är att bygga, äga och driva ett mobilnät. Vi finns för att Telenor och Tele2 ska kunna erbjuda sina kunder ledande mobila tjänster.

Tekniska specialister, projektledare, ekonomer, inköpsspecialister med flera arbetar tillsammans på Net4Mobility.

Back to top